# کتاب-جزوه_مقاومت_مصالح

منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

1-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار 2-کاشت و داشت:تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد جلد اول مبحث ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید