# کارنامه_های_کنکور_ارشد

کارنامه و درصدهای رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد۸۸

کارنامه و درصدهای رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد۸۸ ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد ۸۸ ( ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

کارنامه و درصدهای رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد ۸۸

کارنامه و درصدهای رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد۸۸ ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۴۰ رشته مهندسی هوافضا ارشد ۸۸ ( ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید