# منابع_کنکور_ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

1-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار 2-کاشت و داشت:تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد جلد اول مبحث ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 48 بازدید

منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 1-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار2-کاشت و داشت:تراکتور و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

منابع مرجع مهندسی هوافضا برای کنکور کارشناسی ارشد

  منابع مرجع دانشگاهی رشته مهندسی هوافضا برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد مکانیک پرواز:·         Roskam”  Airplane Design” , (1985) , Roskam ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید