منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی


1-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار
2-کاشت و داشت:تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد جلد اول مبحث کاشت- اصول ماشین های کشاورزی شفیعی
3-برداشت:کتاب منصوری راد جلد 2-کمباین غلات بهروزی لار انتشارات بانک کشاورزی
4-خاک ورزی :جزوه همت دانشگاه صنعتی اصفهان-کتاب منصوری راد جلد 1-ماشین های کشاورزی شفیعی

 

5-مکانیک تراکتور:جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان-قسمتی از کتاب رنجبر

6-هیدرولیک :قسمتی از کتابتوان موتور وتراکتور رنجبر- قسمت اولیه و مقدماتی جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان
7-مقاومت مصالح:کتاب بیدجانتسون-کتاب تست پوران پژوهش دکتر نایی
8-ریاضی:ریاضی 1 کتاب حساب دیفرانسیل و انتنگرال زنگنه-ریاضی2 جزوه بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان-تست کتاب نیکوکار انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

منابع معرفی شده آقای سیفی رتبه اول ارشد 1387

/ 1 نظر / 16 بازدید
سیامک

سلام درباره جزوه های منبع مثا جزوه دکتر همت چطور میتونیم تهیه اش کنیم؟ در ضمن از مطالب جالب سایتون تشکر میکنم.