جزوه حل تمرین مسائل انتگرال دوگانه

جزوه حل تمرین مسائل انتگرال دوگانه که شامل مباحث زیر میباشد :

1-     رسم ناحیه انتگرال گیری

2-     محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی

3-     محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی

4-     محاسبه انتگرال دوگانه با استفاده از تغییر و متغییر

5-     محاسبه انتگرال دوگانه غیر عادی

6-     محاسبه حجم با استفاده از انتگرال دوگانه

7-     محاسبه سطح رویه و انتگرال رویه ای

برای دانلود در وبلاگ قرار داده شده است ، برای دانلود روی لینک زیر کلیک

کنید.                                          

 

 

کلیک کنید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید